medie pluviometriche

MEDIE NEROLA UFF.IDROGRAFICO 2003-2020

gennaio         75,3    (mesi:17)
febbraio        77,4    (mesi:17)
marzo           85,1    (mesi:18)
aprile            77,2    (mesi:18)
maggio         98,0   (mesi:18)
giugno          52,6   (mesi:18)
luglio           41,8    (mesi:18)
agosto          34,6   (mesi:18)
settembre   69,1    (mesi:17)
ottobre        88,0   (mesi:17)
novembre   122,4 (mesi:18)
dicembre     99,5   (mesi:18)
anno:            921